Aansluit voorwaarden

1. Akkoord gaan met onze Statuten en ons
   Huishoudelijk reglement.

2. Toekomstige leden
   
50+ senioren : inwoners van Rijkel
    50+ senioren :
inwoners fusie  Borgloon
    50+ senioren :
inwoners buiten Borgloon

    
die eerst willen kennis maken met onze groep
    kunnen vrijblijvend aan :
    3 opeenvolgende activiteiten deelnemen

   
waarna het bestuur zich wel of niet akkoord
    verklaart met hun aansluiting.
    Het lidgeld wordt dan betaald volgens art 3
    van ons huishoudelijk reglement.

    We heten u welkom ! 
                            
Terug naar activiteitenkalender