Huishoudelijk reglement 2019.
   

Art.1  De plaats waar de activiteiten plaatsvinden is de Parochiezaal in Rijkel en zal bij ieder activiteit geopend zijn van 13.30 uur tot 17 uur.

Art.2 Het bestuur verbindt er zich toe om aan ieder lid persoonlijk een activiteitenkalender te bezorgen die om de twee maanden verschijnt, en

           tevens te raadplegen is op de website www.seniorenrijkel.be . De leden met een e-mail adres ontvangen deze per e-mail, de overigen

           krijgen de kalender op papier.

Art.3  Het jaarlijks lidgeld is op dit ogenblik vastgesteld op 10€/persoon of 15€/persoon. Is in ιιnmaal te betalen ten laatste bij het begin van het

          werkjaar. (januari) Deze lidgelden zijn jaarlijks door het bestuur herzienbaar en worden op de algemene vergadering toegelicht.

            Lidgeld voor 2019 is 10€ voor gewoon lid en 15€ voor sportief lid en dit voor het ganse jaar.

             9 €/14 € bij inschrijving vanaf april, mei of juni

             8 €/ 13€ bij inschrijving vanaf juli, augustus of september

             7 €/ 10€ bij inschrijving vanaf oktober, november of december         

Art.4  De activiteiten zowel binnen als buiten gaan door iedere donderdag van 13.30 uur tot 17 uur. (Uitgezonderd de vakantiemaanden). De

           vierde donderdag van de maand blijft voorbehouden voor Ziekenzorg. De begintijden kunnen eventueel aangepast worden voor de

            buitenactiviteiten (zie activiteitenkalender op de website www.seniorenrijkel.be).  

Art.5  Het drankverbruik in de parochiezaal is NIET VERPLICHT,maar moet door de leden zelf betaald worden. Het bestuur tracht alles aan

           matige prijzen te verkopen, maar deze prijzen zijn op ieder ogenblik aanpasbaar.

Art.6  Bij de binnenactiviteiten zoals het kaarten zal oogluikend toegelaten worden te spelen voor een KLEINE INZET, indien ALLE SPELERS

           daarmee akkoord zijn.  

Art.7  In regel betalen de leden, die wensen deel te nemen aan activiteiten, ingericht door andere senioren-bonden zelf hun inschrijvingsgeld.

          Hierop kunnen echter, de omstandigheden in acht genomen, uitzonderingen gemaakt worden door het bestuur.  

Art.8  Bij ieder activiteit zal er een zaalverantwoordelijke zijn. De verantwoordelijke heeft tot taak : het openen van het lokaal (10 minuten voor

           aanvang), het afsluiten en opruimen, het optekenen van verbruik verwarming en verlichting, het opnemen van de verbruikte dranken, en dit

            alles in te vullen op de daarvoor voorziene formulieren te vinden in de keuken van het parochiecentrum.

Art.9  Bij fietsen of wandelen heeft men zich te schikken naar de richtlijnen van de verantwoordelijke (gids) voor deze activiteiten. Iedereen moet

           zich houden aan de verkeersreglementen. Bij eventuele bekeuringen door de rijkswacht, politie of bevoegde personen vallen deze ten laste

            van de betrokkene(n).

Art.10  De verantwoordelijke voor de dagactiviteit kan nog dezelfde dag beslissen voor het nemen van een ander parcours of andere activiteit of

            afgelasten, bijv.: bij zeer slecht weer.

Art.11  Ieder lid dat moedwillige vernielingen aanricht in de parochiezaal of daar buiten zal zelf voor de onkosten moeten in staan.

Art.12  Het bestuur zal aan ieder nieuw aangesloten lid of per gezin, het huishoudelijk reglement en statuten bekend maken.

             Deze reglementen liggen ter beschikking bij de penningmeester of zijn te raadplegen op de website www.seniorenrijkel.be

Art.13  Verplaatsingen met de wagen :

                1. Ieder lid mag volgens de wet, personen meenemen in zijn eigen wagen.

                2. De bestuurder rijdt onder eigen verantwoordelijkheid en vrije wil en kan geen verhaal indienen tegen de Senioren Rijkel.

                3. De bestuurder mag GEEN KM VERGOEDING VRAGEN aan zijn mede-inzittenden.

                4. De inzittenden mogen wel uit erkentelijkheid de autobestuurder eventueel de ONKOSTEN helpen vergoeden.

Art.14  Reglementen kunnen steeds aangepast en aangevuld worden door beslissingen op een voltallige bestuursvergadering.

Art.15  Indien aan dit reglement een wijziging wordt aangebracht zal dit op de eerstvolgende bijeenkomst medegedeeld worden aan de leden.

Art.16  Door het betalen van zijn lidgeld verklaart ieder lid zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement